EXAM

EXAM on Satakunnan ammattikorkeakoulussa käytössä oleva tenttiakvaariojärjestelmä. Sen kautta opettaja luo sähköisen tentin ja avaa sen opiskelijoille ilmoittautumisia ja tenttejä varten. Opiskelija ilmoittautuu EXAMin kautta tenttiin opettajan määrittelemän tenttiperiodin ajalle varaamalla järjestelmän kautta tenttiajan. Tenttiperiodin päätyttyä opettaja arvioi tentit EXAMissa ja ilmoittaa tentin tulokset opiskelijoiden kanssa sopimallaan tavalla (EXAMissa, Moodlessa, Lokissa tai jollain muulla sovitulla tavalla).

EXAMiin varatut tentit tehdään tenttiakvaarioissa, joita löytyy kaikilta SAMKin kampuksilta eri tentteihin tarvittavilla ohjelmistoilla varustettuna. Lisäksi tenttivierailut toisten korkeakoulujen tenttiakvaarioissa ovat mahdollisia. Jos opiskelija menee tenttimään toisen korkeakoulun tenttiakvaarioon, on opiskelijan omalla vastuulla selvittää onko kyseisessä tenttiakvaariossa tarvittavat ohjelmistot ja tarvitaanko tenttiakvaarioon pääsemiseksi avaimia, kulkutunnistetta tai tunnistetaanko opiskelija ennen akvaarioon siirtymistä.

Tältä sivustolta löydät EXAMin käyttöohjeet tämän sivun yläreunasta kohdasta Opettajan ohjeet tai Opiskelijan ohjeet.