eSAMK Portal

Sisäisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 9.12.2021 klo 14–21

SAMK services will not be available on 9 December 2021 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK internal firewall

eSAMK Portalista löydät linkit opetuksen järjestelmiin ja niiden ohjeisiin.
In the eSAMK Portal you find links to learning systems and their guides.