eSAMK Portal

eSAMK Portalista löydät linkit opetuksen järjestelmiin ja niiden ohjeisiin.
In the eSAMK Portal you find links to learning systems and their guides.