Moodle

Moodle on SAMKissa lähes kaikilla opintojaksoilla käytössä oleva oppimisympäristö. SAMK:n Moodlet ovat seuraavat:

SamkMoodle (Moodle3x.samk.fi) on SAMKin tutkintoihin johtavan koulutuksen käytössä oleva oppimisympäristö.

YhteistyöMoodle (samkmoodle.samk.fi) on SAMKin oppimisympäristö projekteille ja valintakursseille.

Moodle2 on poistuva, vain SAMKin sisäisessä käytössä oleva oppimisympäristö.

Kaikkiin näihin ympäristöihin mennään osoitteesta http://moodle.samk.fi