Moodle

Moodle on SAMKissa lähes kaikilla opintojaksoilla käytössä oleva oppimisympäristö. SAMKin Moodlet ovat seuraavat:

Moodle 4 on SAMKin tutkintoihin johtavan koulutuksen käytössä oleva oppimisympäristö.

Yhteistyö Moodle on SAMKin oppimisympäristö projekteille ja valintakursseille.

Moodle 3 on poistuva, vain SAMKin sisäisessä käytössä oleva oppimisympäristö.

SAMKin Moodlet löydät osoitteesta moodle.samk.fi