Wihi > Koordinaattorin ohje

Mikä Wihi on ja mitä teen Wihillä?

 • Opinnäytetyö ohjataan Wihissä, joka on opinnäytetöiden ohjaukseen tehty järjestelmä. Opiskelija ja ohjaaja(t) molemmat työskentelevät Wihin kautta koko ONT-prosessin läpi.
 • Koordinaattori on ns. tukiroolissa järjestelmässä ja tämän tehtävänä on pääasiallisesti hyväksyä tulleet koulutusohjelmansa opinnäytetyöaihe-ehdotukset ja liittää näihin ohjaaja (ja tarpeen mukaan myös tarkastaja jos tiedossa). Koordinaattori pystyy seuraamaan koulutusohjelmittain opinnäytetöiden edistymistä Wihissä eri raporttinäkymistä.

 

Ketkä käyttävät Wihiä heti 2021 alusta?

 • Kaikki koulutusohjelmat joilla on joko 5+5+5 op (AMK) tai 10+10+10 op (YAMK) rakenne.
 • Poikkeuksina:
  • Ne perustutkinnon ohjelmat, joissa 4+4+2+5 op rakenne.
  • Ne YAMK ohjelmat, joissa työ aloitettu 5+5+5+15 op rakenteella.

 

Mitä teen Wihillä?

 • Opinnäytetyö ohjataan Wihissä. Opiskelija ja ohjaajat molemmat työskentelevät Wihin kautta koko opinnäytetyöprosessin läpi.
 • Koordinaattorin tehtävänä on liittää työn pääohjaaja opiskelijan aihe-ehdotukseen. Ohjaaja voi sitten määrittää itse lisäohjaajat ja tarkastajat.

 

Missä Wihi sijaitsee?

 

Miten aloitan Wihin käytön?

 • Kun ohjaaja ja opiskelija ovat sopineet opinnäytetyön aloittamisesta, tekee opiskelija aihe-ehdotuksen työstään Wihiin.
 • Opiskelija tai ohjaaja ilmoittaa aihe-ehdotuksesta koordinaattorille, joka hyväksyy tai hylkää aihe-ehdotuksen. Hyväksyttyään aihe-ehdotuksen koordinaattori liittää valitun ohjaajan työhön, jolloin nämä voivat aloittaa opinnäytetyön työstämisen Wihin työtilassa.
  • Opiskelija pääsee työtilaan, jos työ on hyväksytty mutta ohjaajaa ei ole. Hän ei kuitenkaan siellä pysty tekemään paljoa ilman ohjaajaa (ominaisuudet lukittu, kunnes ohjaaja liittyy työtilaan).
  • Koordinaattori voi muokata työn ohjaajia ja tarkastajia valitsemalla tämän ehdotuksien listauksesta ja sitten painamalla Lisää ohjaaja/tarkastaja.
   • Aukeavassa ikkunassa asetetaan ohjaajat ja tarkastaja.
 • Opiskelija voi muokata aihe-ehdotuksessa antamia tietojaan vaiheeseen ”Opinnäytetyö 3/3” asti, joten jos aihe-ehdotuksessa on kirjoitusvirheitä tai puutteellisia tietoja ei tämä estä työn hyväksymistä.

 

Mitä muuta minun pitää tietää?

 • Vaikka ohjaus onkin siirtynyt Wihiin, noudatamme edelleen yleistä opinnäytetyön ohjeistusta: https://www.samk.fi/opinnaytetyon-ohjeet/
 • Opiskelija saa automaattisesti suoritusmerkinnät vaiheissa edetessään Wihissä. Poikkeuksena YAMK-ohjelmien siirtymäaika, jona kaikki suoritusmerkinnät kirjataan käsin (31.7.2022 asti).
  • Nämä tehdään joko toteutus- tai opintojaksoarviointina.
 • Wihissä vaiheen ollessa aktiivinen vain viestin tai tiedoston lataaja voi poistaa tämän.
 • Koordinaattori pystyy asettamaan ohjaajat ja tarkastajat aktiivisten projektien sivulta näin:
  • Valitse työ.
  • Muokkaa ohjaajia/tarkastajia.
 • Ennen kuin ohjaaja voi hyväksyä arvioinnin vaiheessa ”Opinnäytetyö 3/3” pitää työ olla:
  • Laitettu hyväksytysti läpi plagiaatintunnistuksen.
  • Kaikkien työn tarkastajan arvioima
   • Voit asettaa työhön lisäohjaajia ja tarkastajia, jotka toimivat arvioijina.
   • Perustutkinnon töissä ei tarvitse asettaa muita ohjaajia tai tarkastajia.
 • Lopussa kun opinnäytetyö on arvioitu, vie opiskelija tämän pitkäaikaissäilytykseen, joka tarkoittaa kansallista Theseus-arkistoa.
 • Koordinaattori voi aihe-ehdotuksien näkymässä valita näkyväksi vain edustamansa koulutusohjelman, jolloin muita aihe-ehdotuksia ei näy tälle.
 • Koordinaattori saa myös ilmoituksia Wihistä, ja riippuen mitä tutkinto-ohjelmia hän on asettanut seurantaan, tulee näistä automaattisia viestejä myös hänelle.
 • Pääkäyttäjät laittavat muistutuksia välillä koordinaattoreille, jos Wihiin kertyy paljon aihe-ehdotuksia.
 • Opiskelijoita on ohjeistettu merkitsemään aihe-ehdotuksen kenttään ”Suuntautumisvaihtoehto” ryhmänsä helpottaakseen koordinaattorin työtä (esim. liiketalouden suodatin koulutusohjelmassa näyttää kaikki Porin, Rauman ja Huittisten aihe-ehdotukset, ryhmän nimestä tunnistaa mikä niistä kyseessä, esim ALT19SH).

 

Mistä löydän ohjeita Wihin käyttöön?

 • Tälle sivustolle päivitetään uusimmat Wihin ohjeet.
 • Youtube-kanava eSAMK Support sisältää ohjevideioita niin Wihistä kuin muista opetuksen järjestelmistä: https://www.youtube.com/user/SAMKSoleHOPS.

 

Miten karkeasti Wihissä pitää edetä?

 1. Opiskelija tekee aihe-ehdotuksen.
 2. Koordinaattorin roolissa oleva (tiimivastaava tai muu) hyväksyy ehdotuksen ja liittää ohjaajan (ja tarvittaessa muut ohjaajat/tarkastajat) työhön.
 3. Ohjaajan liittyessä työtilaan aukeaa tämä opiskelijalle kaikilta ominaisuuksiltaan:
  1. Tallentakaa opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma Wihiin.
  2. Ohjaaja sopii aloituskeskustelusta opiskelijan kanssa.
  3. Ohjaaja kehoittaa opiskelijaa korjaamaan tarvittaessa aihe-ehdotuksessa annettuja tietoja jo.
  4. Kun työ on valmis aloitettavaksi, ohjaaja hyväksyy vaiheen ja siirtää työn vaiheesta seuraavaan.
 4. Vaiheissa ”Opinnäytetyö 1/3” ja ”Opinnäytetyö 2/3”, jotka ovat ensimmäisiä varsinaisia opinnäytetyön työvaiheita, edistää opiskelija työtään ohjatusti.
  1. Edetessä vaiheesta 1/3 vaiheeseen 2/3 ja 2/3->3/3 tulee opiskelijalle suoritusmerkinnät (HYV) automaattisesti Lokiin.
  2. Tämän lisäksi vaiheessa ”Opinnäytetyö 2/3”, eli puolivälissä käydään välikeskustelu/-seminaari opiskelijan kanssa.
 5. Päästessä viimeiseen työvaiheeseen ”Opinnäytetyö 3/3” opiskelija viimeistelee työnsä, sopii loppukeskustelusta/-seminaarista ja kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa.
  1. Opiskelija palauttaa tässä vaiheessa viimeisimmän version plagioinnintarkastuksen kautta arvioitavaksi.
 6. Kun työ on arvioitu ohjaajan toimesta ja työ on hyväksytysti käytetty plagioinnintarkastuksessa, voidaan työ arvioida ja edetä vaiheeseen ”Opinnäytetyön arviointi”, joka on jälkivaihe opinnäytetyöprosessille.
  1. Tässä vaiheessa opiskelija vie arvioidun, viimeisen version työstään Theseukseen ja tuot sieltä URN-linkin Wihiin.
 7. Kun opiskelija on URN-linkin tuonut ja ohjaaja tämän on tarkastanut oikeaksi ja hyväksynyt, on opinnäytetyöprosessi päättynyt ja opiskelija voi nyt ladata arviointilausuntonsa Wihistä. Lokiin putoaa työn arvosana ja tiedot tässä vaiheessa.