Wihi > Opiskelijan ohje

Mikä Wihi on ja mitä teen Wihillä?

 • Opinnäytetyö ohjataan Wihissä, joka on opinnäytetöiden ohjaukseen tehty järjestelmä. Opiskelija ja ohjaajat molemmat työskentelevät Wihin kautta koko ONT-prosessin läpi.

 

Ketkä käyttävät Wihiä heti 2021 alusta?

 • Kaikki koulutusohjelmat joilla on joko 5+5+5 op (AMK) tai 10+10+10 op (YAMK) rakenne.
 • Poikkeuksina:
  • Ne perustutkinnon ohjelmat, joissa 4+4+2+5 op rakenne.
  • Ne YAMK ohjelmat, joissa työ aloitettu 5+5+5+15 op rakenteella.

 

Mitä teen Wihillä?

 • Opinnäytetyö ohjataan Wihissä. Opiskelija ja ohjaajat molemmat työskentelevät Wihin kautta koko opinnäytetyöprosessin läpi.

 

Missä Wihi sijaitsee?

 

Miten aloitan Wihin käytön?

 • Kun olet sopinut ohjaajasi kanssa opinnäytetyön aloittamisesta, joko olet tehnyt opinnäytetyösuunnitelman etukäteen tai et ja ohjaaja on aiheesi alustavasti hyväksynyt, kirjaudut Wihiin SAMK-tunnuksillasi ja teet aihe-ehdotuksen tietojesi perusteella.
  • Merkitse aihe-ehdotukseen seuraavat asiat:
   • Suuntautumisvaihtoehdoksi kirjoita vähintään ryhmäsi, esimerkiksi ALT19SH tai esim. NLT21SR.
   • Valmiuksiin ohjaajasi nimen, jotta tämä on koordinaattorin helppo yhdistää oikeaan ohjaajaan pitämättä listaa asiasta.
  • Kun aihe-ehdotus on tehty, ilmoita tästä ohjaajallesi, jolloin koulutusohjelmasi tiimivastaava hyväksyy työsi ja liittää ohjaajan työhösi
   • Työtilasi aukeaa Wihissä tämän jälkeen.
  • Voit muokata aihe-ehdotuksen tietoja vaiheeseen ”Opinnäytetyö 3/3” asti, joten voit päivittää ja korjata tietoja, jos et vielä ehdotusta tehdessäsi kaikkea tiedä.

 

Mitä muuta minun pitää tietää?

 • Vaikka ohjaus onkin Wihissä, varmista että noudatat opinnäytetyön ohjeistusta: https://www.samk.fi/opinnaytetyon-ohjeet/
 • Saat automaattisesti suoritusmerkinnät vaiheista edetessäsi Wihissä opinnäytetyösi kanssa. YAMK-töissä suoritusmerkinnät merkitään ohjaajien toimesta 31.8.2022 asti.
 • Wihissä vaiheen ollessa aktiivinen vain viestin tai tiedoston lataaja voi poistaa tämän.
 • Kun teet jotain Wihissä, palautat tiedoston, kirjoitat viestin tai luot tehtävän, menee näistä aina sähköpostiviesti oletuksena ohjaajallesi.
 • Koordinaattorit näkevät kaikki opiskelijan ja ohjaajan väliset tiedostot ja viestit Wihin työalustalla. Poikkeuksena Luottamukselliset tiedostot -osion tiedostot, nämä eivät näy kuin opiskelijalle ja ohjaajalle.
 • Opiskelija laittaa vaiheessa ”Opinnäytetyö 3/3” viimeisimmän version työstään plagioinnintarkastukseen ennen arviointia.
 • Lopussa kun opinnäytetyösi on arvioitu pitää sinun viedä työsi pitkäaikaissäilytykseen, joka tarkoittaa kansallista Theseus-arkistoa.
  • Theseuksesta saat pysyvän osoitteen (muotoa http://urn.fi/URN:NBN:fi:..), joka pitää viedä lopuksi Wihiin jotta viimeinen arvosana voidaan antaa. Wihi tarvitsee koko polun eli aina "http://" alkaen!
 • Tarkemmat ohjeet valmistumiseen löytyy https://oiva.samk.fi/opinnaytetyo/opinnaytetyon-valmistumisvaihe/

 

Mistä löydän ohjeita Wihin käyttöön?

 • Tämä ohjesivusto on suositelluin ja ajantasaisin käyttää Wihi-ohjeille.
 • Youtube-kanava eSAMK Support sisältää ohjevideioita niin Wihistä kuin muista opetuksen järjestelmistä: https://www.youtube.com/user/SAMKSoleHOPS

 

Miten karkeasti Wihissä pitää edetä?

 1. Luot aihe-ehdotuksen.
 2. Kun työtilasi aukeaa ensimmäiseen vaiheeseen ”Projektisuunnitelma” määrität alustavat aikatavoitteet eri vaiheille.
 3. Kun ohjaaja liittyy työtilaasi:
  1. Tallenna opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma Wihiin.
  2. Sovi aloituskeskustelusta ohjaajasi kanssa.
  3. Korjaa tarvittaessa aihe-ehdotuksessa annettuja tietoja jo.
 4. Vaiheissa ”Opinnäytetyö 1/3” ja ”Opinnäytetyö 2/3” edistät opinnäytetyötäsi ohjatusti ohjaajan tuella. Edetessä vaiheesta 1/3 vaiheeseen 2/3 ja 2/3->3/3 Lokiin tulee suoritusmerkinnät (HYV).
  1. Tämän lisäksi vaiheessa ”Opinnäytetyö 2/3” sovit välikeskustelusta/-seminaarista ohjaajan kanssa.
 5. Päästessäsi vaiheeseen ”Opinnäytetyö 3/3” viimeistelet työsi, sovit loppukeskustelusta/-seminaarista ja kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa. Palautat viimeisimmän version plagioinnintarkastuksen kautta arvioitavaksi.
 6. Kun työsi on arvioitu ja olet edennyt vaiheeseen ”Opinnäytetyön arviointi” viet arvioidun, viimeisen version työstäsi Theseukseen ja tuot sieltä URN-linkin Wihiin.
 7. Kun linkki on tarkistettu ohjaajan toimesta on opinnäytetyöprosessi päättynyt ja voit nyt ladata arviointilausuntosi Wihistä.