Wihi > Ohjaajan ohje

Mikä Wihi on ja mitä teen Wihillä?

 • Opinnäytetyö ohjataan Wihissä, joka on opinnäytetyöiden ohjaukseen tehty järjestelmä. Opiskelija ja ohjaaja(t) työskentelevät Wihin kautta koko ONT-prosessin läpi.
 • Wihi löytyy osoitteesta https://samk.wihi.fi

 

Ketkä käyttävät Wihiä?

 • Kaikki koulutusohjelmat joilla on joko 5+5+5 op (AMK) tai 10+10+10 op (YAMK) rakenne.

 

Mitä teen Wihillä?

 • Opinnäytetyö ohjataan Wihissä. Opiskelija ja ohjaajat molemmat työskentelevät Wihin kautta koko opinnäytetyöprosessin läpi. Ohjaaja siis kommunikoi opiskelijan kanssa Wihin kautta, tämä toimii heidän alustana opinnäytetyön ohjaukselle.
  • Voit määrittää työllesi lisäohjaajia tai tarkastajia. Lisäohjaajat ovat ohjaajan kanssa samanarvoisia, tarkastajat osallistuvat vain arviointiin.

 

Miten aloitan Wihin käytön?

 • Kun sinulle on määritetty ohjattavaksi opiskelija ja tämän opinnäytetyön aiheesta ja aloittamisesta on sovittu, ohjataan opiskelija tekemään aihe-ehdotus alustavilla tiedoilla Wihiin.
  • Opiskelija voi olla tehnyt opinnäytetyösuunnitelman jo osana aikaisempaa menetelmien toteutusta (kuten Tutkimusviestintä), jolloin hänen on helpompi edetä aihe-ehdotuksen tekemiseen suunnitelman tiedoilla.
  • Jos opiskelija vastaavasti ei ole tehnyt opinnäytetyösuunnitelmaa hän työstää sitä ensimmäisessä Wihin vaiheessa (projektisuunnitelma ja aikataulu).
 • Kun opiskelija on tehnyt aihe-ehdotuksen, ilmoita tästä tiimivastaavallesi, jolloin hän hyväksyy aihe-ehdotuksen ja liittää sinut ohjaajaksi työhön.
  • Jos tiimivastaavaa ei ole tavoitettavissa, mutta työn aloittamisesta on sovittu voit laittaa viestiä muulle koordinaattorin roolin omaavalle henkilölle, joka voi sinut kiinnittää opinnäytetyöhön (esim. pääkäyttäjille).
  • Opiskelija pääsee työtilaan, jos työ on hyväksytty mutta ohjaajaa ei ole, hän ei kuitenkaan siellä pysty tekemään paljoa ilman ohjaajaa (ominaisuudet lukittu, kunnes ohjaaja liittyy työtilaan).
  • Opiskelija voi muokata aihe-ehdotuksessa antamia tietojaan vaiheeseen ”Opinnäytetyö 3/3” asti.

 

Mitä muuta minun pitää tietää?

 • Vaikka ohjaus onkin siirtynyt Wihiin, noudatamme edelleen yleistä opinnäytetyön ohjeistusta: https://www.samk.fi/opinnaytetyon-ohjeet/
 • Opiskelija saa automaattisesti suoritusmerkinnät vaiheista edetessään Wihissä.
 • Wihissä vaiheen ollessa aktiivinen vain viestin tai tiedoston lataaja voi poistaa tämän.
 • Tarkista sähköpostiasetuksesi yläoikealta nimesi alta, näin voit määrittää milloin saat viestejä Wihistä (oletuksen saat sähköpostin AINA kun opiskelija tekee jotain alustalla).
 • Opiskelija laittaa vaiheessa ”Opinnäytetyö 3/3” viimeisimmän version työstään plagioinnintarkastukseen ennen arviointia.
 • Ennen kuin voit hyväksyä arvioinnin vaiheessa ”Opinnäytetyö 3/3” pitää työ olla:
  • Laitettu hyväksytysti läpi plagiaatintunnistuksen.
  • Kaikkien työn tarkastajan arvioima
   • Voit asettaa työhön lisäohjaajia ja tarkastajia, jotka toimivat arvioijina.
   • Perustutkinnon töissä ei tarvitse asettaa muita ohjaajia tai tarkastajia.
 • Lopussa kun opinnäytetyö on arvioitu, vie opiskelija tämän pitkäaikaissäilytykseen, joka tarkoittaa kansallista Theseus-arkistoa.
  • Theseuksesta opiskelija saa työn pysyvän osoitteen, joka on muotoa http://urn.fi/URN:NBN:fi:. Tämän opiskelijan täytyy päivittää lopuksi Wihiin, jotta viimeinen arvosana työstä ja työn tiedot päivittyvät viimeisen kerran Lokiin.
  • Huomio, että Theseukseen laitettu työ odottaa aina jonkin aikaa kirjastohenkilökunnan hyväksyntää, joten theseus-linkki ei toimi heti.

 

Miten karkeasti Wihissä pitää edetä?

 1. Opiskelija tekee aihe-ehdotuksen.
 2. Koordinaattorin roolissa oleva (tiimivastaava tai muu) hyväksyy ehdotuksen ja liittää sinut ohjaajaksi työhön.
 3. Ohjaajan liittyessä työtilaan aukeaa tämä opiskelijalle kaikilta ominaisuuksiltaan:
  1. Tallentakaa opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma Wihiin.
  2. Ohjaaja sopii aloituskeskustelusta opiskelijan kanssa.
  3. Ohjaaja kehoittaa opiskelijaa korjaamaan tarvittaessa aihe-ehdotuksessa annettuja tietoja jo.
  4. Kun työ on valmis aloitettavaksi, ohjaaja hyväksyy vaiheen ja siirtää työn vaiheesta seuraavaan.
 4. Vaiheissa ”Opinnäytetyö 1/3” ja ”Opinnäytetyö 2/3”, jotka ovat ensimmäisiä varsinaisia opinnäytetyön työvaiheita, edistää opiskelija työtään ohjatusti.
  1. Edetessä vaiheesta 1/3 vaiheeseen 2/3 ja 2/3->3/3 tulee opiskelijalle suoritusmerkinnät (HYV) automaattisesti Lokiin.
  2. Tämän lisäksi vaiheessa ”Opinnäytetyö 2/3”, eli puolivälissä käydään välikeskustelu/-seminaari opiskelijan kanssa.
 5. Päästessä viimeiseen työvaiheeseen ”Opinnäytetyö 3/3” opiskelija viimeistelee työnsä, sopii loppukeskustelusta/-seminaarista ja kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa.
  1. Opiskelija palauttaa tässä vaiheessa viimeisimmän version plagioinnintarkastuksen (Turnitin) kautta arvioitavaksi.
 6. Kun työ on arvioitu ohjaajan toimesta ja työ on hyväksytysti käytetty plagioinnintarkastuksessa, voidaan työ arvioida ja edetä vaiheeseen ”Opinnäytetyön arviointi”, joka on jälkivaihe opinnäytetyöprosessille.
  1. Tässä vaiheessa opiskelija vie arvioidun, viimeisen version työstään Theseukseen ja tuot sieltä URN-linkin Wihiin.
 7. Kun opiskelija on URN-linkin tuonut ja ohjaaja tämän on tarkastanut oikeaksi ja hyväksynyt, on opinnäytetyöprosessi päättynyt ja opiskelija voi nyt ladata arviointilausuntonsa Wihistä. Lokiin putoaa työn arvosana ja tiedot tässä vaiheessa.

 

Muita huomioita

 • Opiskelija on ainoa joka voi laittaa työn plagioinnintarkastukseen (Turnitin) vaiheessa 3/3 ennen arviointia.
 • Opinnäytetyösopimus ja -suunnitelma ladataan Wihiin vain arkistointitarkoituksissa. Työn säilyy Wihissä yhden vuoden ajan. Nämä pitää tästä huolimatta toimittaa kampustoimistolle Tweb arkistointia varten.
 • Wihi ei talleta työtä automaattisesti Theseukseen. Opiskelija vie tämän Theseukseen kuten ennen Wihiäkin ja tuo sieltä vain URN-linkin Wihiin lopuksi.
 • Opiskelija ei tarvitse eikä kuulu ilmoittautua opinnäytetyön toteutuksille Lokissa jos hän tekee työnsä Wihissä, sillä Wihi hoitaa automaattisesti merkinnät opinnäytetyöstä Lokiin. Poikkeuksena YAMK-ohjelmien siirtymäaika, jona kaikki suoritusmerkinnät kirjataan käsin (31.7.2022 asti).
  • Jos opiskelijalla on ilmoittautunut opinnäytetyön opintojaksolle ja tämä menee suorittamaan Wihiin työtään merkitsee Wihi tälle opintojakson arviointina suoritusmerkinnän vaikka opiskelijalla olisi toteutus taustalla. Tällöin toteutusta samasta opinnäytetyön opintojaksosta ei enää arvioida vaikka toteutuksella opiskelija näkyisikin arvioimatta.
 • Koordinaattori saa myös ilmoituksia Wihistä, ja riippuen mitä tutkinto-ohjelmia hän on asettanut seurantaan, tulee näistä automaattisia viestejä myös hänelle.
 • Opinnäytetyötoteutuksia tarvitaan jatkossa resurssien vuoksi, mutta näihin ei tarvitse opiskelijoiden siis enää ilmoittautua (jätetään ilmoittautumisaika laittamatta).

 

Mistä löydän ohjeita Wihin käyttöön?

 • Wihin ohjeita päivitetään jatkuvasti tälle sivustolle. Huomaat version muuttuneen Wihi-ohjeiden etusivulta.
 • Youtube-kanava eSAMK Support sisältää ohjevideoita niin Wihistä kuin muista opetuksen järjestelmistä: https://www.youtube.com/user/SAMKSoleHOPS