Turnitin

Turnitin on SAMKissa käytössä oleva plagiaatintunnistusjärjestelmä. Se on integroitu sekä Wihiin, jossa tarkastus tapahtuu automaattisesti prosessin lopussa, sekä Moodleen, jossa se on käytettävissä seuraavissa tehtävätyypeissä: tehtävä, tentti, työpaja ja keskustelufoorumi.

Moodlessa jokaisen käyttäjän on hyväksyttävät käyttöehdot (EULA) ensimmäisen käyttökerran yhteydessä, sekä aina käyttöehtojen muuttuessa. Ellei opiskelija paina ”Hyväksyn Turnitin EULA-käyttöoikeuden” -nappia tai hylkää EULAn, hänen työnsä ei lähde Moodlesta Turnitin-tarkistukseen.

Kun viimeisin käyttöehto on hyväksyttynä, painikkeet katoavat näkymästä ja tilalla on teksti ”Olet jo hyväksynyt viimeisimmän Turnitin EULA-käyttöoikeuden.

Turnitin Draft Coach

Draft Coach on palvelu, joka linkittyy Microsoft Word Onlineen ja on kaikkien SAMKilaisten, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan käytettävissä.

Palvelun avulla kirjoittaja voi milloin vain itsenäisesti tarkistaa kirjoittamansa tekstin alkuperäisyyden ja sen viittausten oikeellisuuden.

Draft Coachin käyttö

Mene Word Onlineen, esimerkiksi reittiä samk.fi -> Oikopolut -> M365 ja käynnistä vasemman reunan ikonipalkista Word.

M365 ja Word Online

Työkalupalkista löytyy valikko Turnitin ja sen klikkaus avaa vasempaan reunaan Draft Coach -painikkeen.

Ensimmäisellä käyttökerralla tulee hyväksyä End-User Licence Agreement, eli EULA. Jos EULAn sisältö jostain syystä muuttuu, tulee se uudelleen hyväksyttäväksi.

Hyväksynnän jälkeen Draft Coachin työkalut ilmestyvät näkyville. Jokaista yksittäistä dokumenttia saa käyttää kolmasti samankaltaisuustarkistuksessa ja järjestelmä pitää kirjaa käytetyistä kerroista. Valinnalla Go to Similarity pääset aloittamaan tarkistuksen.

Valitse Run Similarity Check

Tässä vaiheessa näet vielä, montako tarkistuskertaa käsiteltävällä dokumentilla on jäljellä ja valitsemalla Confirm, tekstisi siirtyy tarkistusprosessiin.

Tarkistusprosessin aikana järjestelmä varoittaa muokkaamasta tekstiä.

Analyysin jälkeen saat prosenttiluvun, joka kertoo koko dokumentin samankaltaisuuden ja sen alle erittelyn lähteittäin. Voit myös ajaa tarkastuksen uudelleen, mikäli dokumentillasi on käyttämättömiä tarkastuskertoja ja voit avata tarkemman raportin.

Alla näkymä tarkemmasta raportista.