Turnitin

Turnitin on SAMKissa käytössä oleva plagiaatintunnistusjärjestelmä. Se on integroitu sekä Wihiin, jossa tarkastus tapahtuu automaattisesti prosessin lopussa, sekä Moodleen, jossa se on käytettävissä seuraavissa tehtävätyypeissä: tehtävä, tentti, työpaja ja keskustelufoorumi.

Moodlessa jokaisen käyttäjän on hyväksyttävät käyttöehdot (EULA) ensimmäisen käyttökerran yhteydessä, sekä aina käyttöehtojen muuttuessa. Ellei opiskelija paina ”Hyväksyn Turnitin EULA-käyttöoikeuden” -nappia tai hylkää EULAn, hänen työnsä ei lähde Moodlesta Turnitin-tarkistukseen.

Kun viimeisin käyttöehto on hyväksyttynä, painikkeet katoavat näkymästä ja tilalla on teksti ”Olet jo hyväksynyt viimeisimmän Turnitin EULA-käyttöoikeuden.