Opiskelijana Samkissa

Voit valita oman opiskelijaroolisi ylhäältä valikosta

Palautteet ja reklamaatio

Opintojaksopalautetta voit antaa Tuudo-mobiilisovelluksen kautta. 

Anna palautetta SAMKin toiminnasta.

Oletko tyytymätön SAMKin toimintaan? Haluatko tehdä valituksen ja saada vastauksen reklamaatioosi? 

Esteetön opiskelu SAMKissa

Esteettömyys opinnoissa tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön toteuttamista siten, että kaikille opiskelijoille taataan yhdenvertaiset toimintaoikeudet.

Lisätietoa

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (A)HOT

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana toisessa korkeakoulussa tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella).

Opinnollistaminen ja osaamisen hyväksiluku

Opinnollistaminen mahdollistaa joustavat ja työelämälähtöiset opinnot.

Osaamisen näytöllä voit osoittaa osaamista, josta sinulla ei ole korkeakoulun myöntämää todistusta. (linkki vaatii kirjatumisen Oivaan)

Tutkintojen kieliopintojen korvaaminen ja hyväksiluku

Vapauttaminen pakollisista kieliopinnoista

Alumnitoiminta

Jokaisen SAMKista valmistuvan on tärkeää liittyä SAMKin alumnien joukkoon. Parhaiten se onnistuu ilmoittamalla itsensä SAMKin alumnirekisteriin.

Esteetön opiskelu ja opiskelun erityisjärjestelyt

Tekoäly