Ristiin-opiskelun opiskelija

CampusOnline -portaalista voit valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi. Opintojaksot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK) ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Opintoja voivat suorittaa maksuttomasti myös vaihto-opiskelijat.

Lähtevä SAMKin opiskelija:

Opintojen tarjonta

Opintoihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen

Opetuksen toteuttaminen 

Käyttöoikeus ja SAMK-tunnus 

 • Jos oma SAMK-tunnus ei riitä opiskeluun, niin kohdekorkeakoulu lähettää uuden tunnuksen ja tarvittaessa ohjeet tunnuksen aktivoimiseen opintojaksototeutukselle hyväksytyille 

Oppimateriaali ja sähköiset oppimisympäristöt 

 • Kohdekorkeakoulusta ohjeistetaan opintojaksototeutukselle hyväksyttyjä  

Työvälineet ja tietoverkko 

 • Kohdekorkeakoulusta ohjeistetaan opintojaksototeutukselle hyväksyttyjä 

Suoritusten seuranta 

 • Kohdekorkeakoulu ohjeistaa, jos omia suorituksia voi seurata kyseisen korkeakoulun järjestelmässä.  
 • Arvioitu suoritus näkyy Koski-palvelun “Omaopintopolku”-palvelussa >> Omat opintosuoritukseni 
 • Suoritusten hyväksyttämiseksi osaksi SAMKin opintoja, opiskelija tekee AHOT –hakemuksen sähköisen asioinnin kautta >> AHOT hakemus 

Keskeyttäminen

 • Lähetä viestiä kohdekorkeakoulun campusonline@kk.fi osoitteeseen tai kohdekorkeakoulusta saatuihin yhteystietoihin. (KK= esim. HAMK, SeAMK..)

Saapuva toisen korkeakoulun opiskelija:

Opintojen tarjonta

 • Tarjonta on CampusOnline –sivustolla
 • Aikataulutus löytyy TimeEditistä sekä @student.samk.fi -osoitteeseen lähetetyssä ohjeistuksessa

Opintoihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen

Opintoneuvonta 

 • Ohjausta opiskeluun liittyvissä asioissa ja käyttöopastusta opinnoissa hyödynnettäviin järjestelmiin ja ohjelmiin (Moodle, Loki, TimeEdit): Ohjausklinikka – Tule ja kysy! Torstaisin 14.30-15.00 (HUOM! loma-aikoina vain ajanvarauksella) https://hill.webex.com/meet/AM.Elohaka

Opetuksen toteuttaminen 

Käyttöoikeus ja SAMK-tunnus 

 • Aloittaessasi opiskelun saat käyttäjätunnuksen (=opiskelijanumero) ja salasanan. Tunnusten aktivointiin tarvitset verkkopankkitunnukset, sähköisen henkilökortin TAI mobiilivarmenteen.   
 • Ohje SAMK-tunnusten aktivointiin
 • SAMK-tunnuksiasi tarvitset: SAMKin verkkoon kirjautuessa, Moodleen, Lokiin, Tuudoon. SAMKin sähköpostiin (Office 365 –palvelut) käytetään sähköpostiosoitetta ja SAMK-tunnuksen salasanaa. 
 • Linkit järjestelmiin löydät: SAMK.FI -etusivun (oikean yläkulman) alasveto –valikko: ”oikopolut”. 
 • Opiskeluoikeuden päättyessä sulkeutuu Moodle, Loki, Tuudo, Sähköinen asiointi. Sähköposti ja pääsy levyasemalla on vielä voimassa kuukauden opiskeluoikeuden päättymispäivämäärän jälkeen. 

Oppimateriaali ja sähköiset oppimisympäristöt 

Työvälineet ja tietoverkko 

 • Opintojakson toteutussuunnitelmassa kerrotaan oppimateriaali ja tarvittavat ohjelmistot.
 • Verkkoon kirjaudut SAMK-tunnuksella.

Suoritusten seuranta 

Opintojen hyväksyntä ja sisällyttäminen tutkintoon

 • Opinnot on hyväksytettävä etukäteen omassa korkeakoulussa 
 • Suoritustesi siirto oman kotikorkeakoulun rekisteriin tehdään Puro-palvelun kautta 

Keskeyttäminen 

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisupyyntö