Avoimen amkin opiskelija

Opintojen tarjonta, ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintojen aikataulutus

 • Aikataulut löytyvät TimeEditistä opintojakson toteutuskoodilla.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen 

 • Avoimen opiskelijat eivät tee lukuvuosi-ilmoittautumista

Opintoneuvonta 

 • Avoin AMK -opintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta saa SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta. Sähköposti: avoinamk@samk.fi
 • Opintojakson suorittamiseen ja sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa opintojakson opettaja.
 • Tukea opinnoissa hyödynnettäviin järjestelmiin saa eSAMKilta. Sähköposti: esamk.support@samk.fi
 • Tietoteknisissä ongelmissa auttaa SAMKin Helpdesk. +358 44 7103080
 • Lisätietoa avoimen AMKin opiskelusta ja opintoneuvonnasta

Opetuksen toteuttaminen 

 • Pääosa avoimen AMKin opintojaksoista toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, jolloin opiskellaan samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa.
 • Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa myös erillistoteutuksina, jolloin opiskelijaryhmä muodostuu pääosin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista.
 • Opinto-oppaalta löydät opintojakson toteutussuunnitelman  

SAMK-tunnus 

 • SAMK-tunnusten aktivointiin tarvitset verkkopankkitunnukset, sähköisen henkilökortin TAI mobiilivarmenteen. Noudata alla olevaa ohjetta.
 • Ohje SAMK-tunnusten aktivointiin
 • SAMK-tunnuksiasi tarvitset: SAMKin verkkoon kirjautuessa, Moodleen, Lokiin, Tuudoon. SAMKin sähköpostiin (Office 365 –palvelut) käytetään sähköpostiosoitetta ja SAMK-tunnuksen salasanaa.
 • Kaikki järjestelmät
 • Opiskeluoikeuden päättyessä sulkeutuu Moodle, Loki, Tuudo ja Sähköinen asiointi. Sähköposti ja pääsy levyasemalla on vielä voimassa kuukauden opiskeluoikeuden päättymispäivämäärän jälkeen

Oppimateriaali ja sähköiset oppimisympäristöt 

Työvälineet ja tietoverkko 

 • Opintojakson toteutussuunnitelmassa kerrotaan oppimateriaali ja tarvittavat ohjelmistot. 
 • Verkkoon kirjaudutaan SAMK-tunnuksella.

Suoritusten seuranta ja opintosuoritusote

 • Omia suorituksiasi voit seurata Lokissa
 • Suorituksesi näkyvät myös Koski-palvelun “Oma Opintopolku”-palvelussa kohdassa "Omat opintosuoritukseni"
 • Voit tilata opintosuoritusotteen avoimen AMKin verkkosivuilla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta: avoinamk@samk.fi
 • Opintosuoritusotteen saa tulostettua myös opiskelijahallintojärjestelmä Lokista Atomi-palvelun avulla
 • Suorituksesi näkyvät myös Oma opintopolku -palvelussa kohdassa "Omat opintosuoritukseni"

Peruutusehdot

 • Esteen sattuessa opiskelupaikka tulee peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua laittamalla sähköpostia osoitteeseen: avoinamk@samk.fi. Muussa tapauksessa peritään koko opintojakson hinta. HUOM! Nonstop -opintojaksoille ilmoittautuminen on sitova, eli niihin ei ole peruutusoikeutta

Opinnäytetyö