Polkuopiskelija

Hakeutuminen polkuopintoihin

 • Polkuopintoihin järjestetään ns. polkuopintohakuja yleensä kaksi kertaa vuodessa kevään ja syksyn korkeakoulujen yhteishakuvalintojen jälkeen.
 • Polkuopintohaussa mukana olevat tutkinto-ohjelmat julkaistaan SAMKin avoimen AMKin polkuopinnot -verkkosivulla

Opintomaksut

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

 • Polkuopiskelija ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista

Opintoihin ilmoittautuminen

 • Opintoihin ilmoittaudutaan opiskelijahallintojärjestelmä Lokissa.

Opintoneuvonta 

 • Polkuopintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta saa SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta. Sähköposti: avoinamk@samk.fi
 • Polkuopintojen suorittamiseen ja sisältöihin liittyviin kysymyksiin vastaa kunkin ryhmän opettajatutor.
 • Tukea opinnoissa hyödynnettäviin järjestelmiin saa eSAMKilta.
 • Tietoteknisissä ongelmissa auttaa SAMKin Helpdesk.
 • Lisätietoa avoimen AMKin opiskelusta ja opintoneuvonnasta

Opetuksen toteuttaminen 

SAMK-tunnus 

 • SAMK-tunnusten aktivointiin tarvitset verkkopankkitunnukset, sähköisen henkilökortin TAI mobiilivarmenteen. Noudata alla olevaa ohjetta.
 • Ohje SAMK-tunnusten aktivointiin
 • SAMK-tunnuksiasi tarvitset: SAMKin verkkoon kirjautuessa, Moodleen, Lokiin, Tuudoon. SAMKin sähköpostiin (Office 365 –palvelut) käytetään sähköpostiosoitetta ja SAMK-tunnuksen salasanaa.
 • Kaikki järjestelmät
 • Opiskeluoikeuden päättyessä sulkeutuu Moodle, Loki, Tuudo ja Sähköinen asiointi. Sähköposti ja pääsy levyasemalla on vielä voimassa kuukauden opiskeluoikeuden päättymispäivämäärän jälkeen

Oppimateriaali ja sähköiset oppimisympäristöt 

Työvälineet ja tietoverkko 

 • Opintojakson toteutussuunnitelmassa kerrotaan oppimateriaali ja tarvittavat ohjelmistot. 
 • Verkkoon kirjaudutaan SAMK-tunnuksella. 

Suoritusten seuranta 

 • Omia suorituksiasi voit seurata Lokissa
 • Suorituksesi näkyvät myös Koski-palvelun “Oma Opintopolku”-palvelussa kohdassa "Omat opintosuoritukseni"

Peruutusehdot

 • Pääsääntöisesti polkuopinnoissa ja muissa opintokokonaisuuksissa opiskelija vahvistaa opiskelupaikkansa sähköpostitse. Vahvistettu opiskelupaikka velvoittaa opintomaksun maksamiseen.
 • Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti laittamalla sähköpostia osoitteeseen avoinamk@samk.fi. Opintojen aloittamatta jättämistä ei katsota peruutukseksi. Jos jo aloitetut opinnot keskeytetään, opintomaksu peritään kokonaisuudessaan. Opintomaksu palautetaan täysimääräisenä takaisin vain, mikäli opinnot peruuntuvat SAMKista johtuvista syistä.

Tutkinto-opiskelijaksi siirtyminen

 • Sinulle luodaan uusi opiskeluoikeus Lokiin ja saat käyttöösi uuden SAMK-tunnuksen.
 • Avoimen puolella suoritetut opinnot haet hyväksilukuina sähköisessä asioinnissa uudelle tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudelle
 • Avoimen väylän erillishaun kautta voi hakeutua tutkinto-opintoihin, kun on suoritettuna 45 op AMK-opintoja tai YAMK-opintoja 30 op (+ työkokemus). Suoritetut opinnot voivat olla joko lukuvuoden aikana tehdyt polkuopinnot tai yksittäisistä avoimen AMKin opintojaksoista kerättyjä opintopisteitä.
 • Avoimen väylän erillishaun hakuaika SAMKissa on 1.–15.5. ja 1.–15.11. Avoimessa AMKissa suoritettujen opintojen tulee olla suoritettuna kevään haussa toukokuun loppuun mennessä ja syksyn haussa marraskuun loppuun mennessä. Erillishaun hakemus tehdään sähköisenä hakuaikana nettisivulla opintopolku.fi.
 • Lisätiedot