Erikoistumiskoulutuksen opiskelija

Koulutustarjonta 

Erikoistumiskoulutuksen hakumenettely

 • Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella hakumenettelyn kautta. Jokaiseen erikoistumiskoulutukseen on oma hakuaikansa, joka on kerrottu ko. koulutuksen tiedoissa.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja opintoihin ilmoittautuminen

 • Erikoistumiskoulutuksia opiskelevien ei tarvitse tehdä ilmoittautumisia 

Opintoneuvonta 

 • Neuvontaa ja ohjausta voit pyytää Jatkuvan oppimisen palvelujen henkilökunnalta koulutuspalvelut.samk@samk.fi.
 • Opintojen suorittamiseen ja sisältöihin liittyviin kysymyksiin vastaa erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja.
 • Tukea opinnoissa hyödynnettäviin järjestelmiin saa eSAMKilta.
 • Tietoteknisissä ongelmissa auttaa SAMKin Helpdesk.

Opetuksen toteuttaminen 

 • Opinto-oppaalta löytyy lukuvuosittain tarjottavat erikoistumiskoulutusten opetussuunnitelmat ja toteutussuunnitelmatToteutussuunnitelmassa kerrotaan opetuksen toteuttamisesta.

SAMK-tunnukset 

 • SAMK-tunnusten aktivointiin tarvitset verkkopankkitunnukset, sähköisen henkilökortin TAI mobiilivarmenteen. Noudata alla olevaa ohjetta.
 • Ohje SAMK-tunnusten aktivointiin
 • SAMK-tunnuksiasi tarvitset: SAMKin verkkoon kirjautuessa, Moodleen, Lokiin, Tuudoon. SAMKin sähköpostiin (Office 365 –palvelut) käytetään sähköpostiosoitetta ja SAMK-tunnuksen salasanaa.
 • Kaikki järjestelmät
 • Opiskeluoikeuden päättyessä sulkeutuu Moodle, Loki, Tuudo ja Sähköinen asiointi. Sähköposti ja pääsy levyasemalla on vielä voimassa kuukauden opiskeluoikeuden päättymispäivämäärän jälkeen

Oppimateriaali ja sähköiset oppimisympäristöt 

Työvälineet ja tietoverkko 

 • Opintojakson toteutussuunnitelmassa kerrotaan oppimateriaali ja tarvittavat ohjelmistot. 
 • Verkkoon kirjaudutaan SAMK-tunnuksella. 

Suoritusten seuranta 

Ilmoittautumisen peruminen ja peruutusehdot

 • Kun opiskelija on ottanut koulutuspaikan kirjallisesti vastaan, osallistuminen on sitova.
 • Opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen.
 • Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.