Tutkinto-opiskelija YAMK

Opintojen tarjonta ja aikataulutus 

Lukuvuosi-ilmoittautuminen 

 • Opiskelija tekee läsnä/poissaolo ilmoituksen opiskelijahallintojärjestelmä Lokissa
 • Ilmoittautuminen alkaa huhtikuun lopulla ja päättyy elo-syyskuun vaihteessa 

Opintoihin ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen

 • Opintoihin ilmoittaudutaan Lokissa tai Tuudo mobiilisovelluksessa 
 • Ilmoittautumisajan ollessa vielä auki, opiskelija pääsee itse poistamaan ilmoittautumisensa Lokissa tai Tuudo mobiilisovelluksessa 
 • Tuudon ohje

Opintoneuvonta 

Opetuksen toteuttaminen 

 • Opetuksen toteuttamisesta kerrotaan Opinto-oppaalla opetussuunnitelman koulutusohjelman toteutussuunnitelmalla 

Käyttöoikeus ja SAMK-tunnus 

 • SAMK-tunnusten aktivointiin tarvitset verkkopankkitunnukset, sähköisen henkilökortin TAI mobiilivarmenteen.
 • Ohje SAMK-tunnusten aktivointiin
 • SAMK-tunnuksiasi tarvitset: SAMKin verkkoon kirjautuessa, Moodleen, Lokiin, Tuudoon. SAMKin sähköpostiin (Office 365 –palvelut) käytetään sähköpostiosoitetta ja SAMK-tunnuksen salasanaa.
 • Kaikki järjestelmät
 • Opiskeluoikeuden päättyessä sulkeutuu Moodle, Loki, Tuudo ja Sähköinen asiointi. Sähköposti ja pääsy levyasemalla on vielä voimassa kuukauden opiskeluoikeuden päättymispäivämäärän jälkeen

Oppimateriaali ja sähköiset oppimisympäristöt 

Työvälineet ja tietoverkko 

 • Opintojakson toteutussuunnitelmassa kerrotaan oppimateriaali ja tarvittavat ohjelmistot. 
 • Verkkoon kirjaudutaan SAMK-tunnuksella.

Suoritusten seuranta 

 • Omia suorituksiasi voit seurata Lokissa
 • Suorituksesi näkyvät myös Koski-palvelun “Omaopintopolku”-palvelussa kohdassa "Omat opintosuoritukseni"

Keskeyttäminen (eroaminen) 

Opinnäytetyö  

Valmistuminen