Hill > Opettaja > Breakouts

Aktivoi pienryhmäjaot joko alarivin kolmen pisteen takaa ja ”Enable breakout sessions” tai yläpalkin ”Breakout Sessions” -valikosta.

Valitse, montako pienryhmää haluat luoda ja miten ryhmät täytetään.

Alla olevassa kuvassa valittiin keskimmäinen ”Assign participants manually” ja siirretään opiskelija OO Ryhmä 1 -nimiseen pienryhmään.

”Settings” -painikkeen alta pystyy asettamaan ryhmään asetuksia liikkumiseen ja päättymiseen liittyen.

Huoneen ”Host” ja ”CoHost” pääsevät valitsemaan, mihin ryhmään haluaa vierailla joko käyttäen ”Participants” -paneelin ”Breakout sessions” -välilehteä tai kelluvaa ”Breakout session assigments” -paneelia ja valiten ryhmän perässä olevan ”join” -linkin.

”Show other breakout sessions” näyttää listan käynnissä olevista pienryhmistä ja Host ja CoHost pääsevät tätä kautta vaihtelemaan ryhmiä.

”Breakout session assignments” -paneelin alanurkan punaisella napilla voi lopettaa pienryhmäjaot manuaalisesti.