Tuudo > Opettaja > Oman kysymyksen lisääminen opintojaksopalautelomakkeelle

Opettaja voi lisätä oman kysymyksen liittyen opintojaksopalautteeseen Tuudossa seuraavia vaiheita noudattaen. HUOM! Kysymys pitää lisätä ennen kuin opintojaksopalaute avautuu vastattavaksi. Jos opintojaksolla on useampi opettaja, niin kysymys on yhteinen kaikkien opettajien kesken.

Mene opintojaksopalautesivulle coursefeedback.samk.fi

Valitse käynnissä olevista opintojaksoista opintojakso, mille haluat luoda kysymyksen.

käynnissä olevat opintojakso

Valitse kohta ”Loppupalaute”. Se näkyy korostettuna alla olevassa kuvassa.

testiopintojakso

Selaa sivun alalaitaan kohtaan ”Opettajan kysymykset”. Opettaja voi lisätä yhden oman kysymyksen koskien opintojaksoa.

lisää oma kysymys

Kirjoita kysymys tai väittämä. Klikkaamalla kohtaan ”Tyyppi”, voit valita palautemuodon eli vapaan tekstin tai asteikon. Kysymyksen luonnin jälkeen klikkaa ”OK”.

luo uusi kysymys

Esimerkiksi

luo uusi kysymys #2

Muista myös tallentaa muutokset!

tallenna

Kysymys on muokattavissa / poistettavissa kunnes opintojaksopalaute aukeaa. Sen jälkeen kysymystä ei voi muokata tai poistaa.